Beau Turpin 2007 Dougherty

Name: Beau Turpin
Score: 143 2/8 (Typical)
Year: 2007
County: Dougherty
Method: Gun