Grant Houston 2017 Newton

Name: Grant Houston
Score: 101 1/8 (Typical)
Year: 2017
County: Newton
Method: Bow