Lee Ellis 2019 Cobb

Name: Lee Ellis
Score: 200 5/8 (Non-Typical)
Year: 2019
County: Cobb
Method: Bow