Austin Cornelius 2011 Jackson

Name: Austin Cornelius
Score: 138 (Typical)
Year: 2011
County: Jackson
Method: Bow