Alton Powell 2011 Fulton

Name: Alton Powell
Score: 126 5/8 (Typical)
Year: 2011
County: Fulton
Method: Gun