Wade Watkins 1981 Baldwin

Name: Wade Watkins
Score: 122 2/8 (Typical)
Year: 1981
County: Baldwin
Method: Gun