Thomas Whitay 1996 Ware

Name: Thomas Whitay
Score: 106 5/8 (Typical)
Year: 1996
County: Ware
Method: Gun