Sammy Dean 1989 Douglas

Name: Sammy Dean
Score: 149 (Non-Typical)
Year: 1989
County: Douglas
Method: Found