Estle Clayton 1990 Gilmer

Name: Estle Clayton
Score: 125 3/8 (Typical)
Year: 1990
County: Gilmer
Method: Gun