David Thomas 1989 Houston

Name: David Thomas
Score: 137 4/8 (Typical)
Year: 1989
County: Houston
Method: Gun