Barbara Watson 1987 Dougherty

Name: Barbara Watson
Score: 143 4/8 (Typical)
Year: 1987
County: Dougherty
Method: Gun