Thomas King 2020 Clarke

Name: Thomas King
Score: 134 4/8 (Typical)
Year: 2020
County: Clarke
Method: Bow