Austin Albright 2010 Calhoun

Name: Austin Albright
Score: 131 6/8 (Typical)
Year: 2010
County: Calhoun
Method: Bow